Site banner

Trao trợ cấp cho công đoàn viên khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với công đoàn viên bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19, vừa qua từ ngày 03/9 đến ngày 9/9/2020 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã trực tiếp trao 65 suất trợ cấp cho 65 công đoàn viên tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

'

Đ/c Huỳnh Ngọc Sơn, PCT LĐLĐ huyện trao trợ cấp cho CĐV nhóm trẻ tư thục Sơn Ca

Trong đợt dịch bệnh và hạn mặn vừa qua, tổ chức Công đoàn huyện nhà đã nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội, kịp thời trợ cấp cho công đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng, tiêu biểu cho hoạt đông này có Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Thạnh Phú đã vận động 15.000.000đ trợ cấp cho 10 công đoàn viên khó khăn, LĐLĐ huyện phối hợp với Hội bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tổ chức 02 đợt “bán hàng” cho trên 500 người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh tổng kinh phí trên 130.000.000đ. Đây là hoạt động nhằm chăm lo cho người dân, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở thời điểm người dân chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn.        

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện