Site banner

Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn khối Giáo dục năm học 2021-2022

Ngày 08/8/2022, LĐLĐ huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Võ Thị Thơ đến dự.

Trong năm học qua, các CĐCS trường học thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, đã tổ chức thăm hỏi, tương trợ, giúp đỡ cho gần 90 cán bộ, giáo viên và người lao động bị bệnh nan y, hoàn cảnh khó khăn và gia đình có người thân qua đời với số tiền trên 100 triệu đồng.

Phối hợp cùng chính quyền quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức nói chung và giáo viên trẻ, nữ cán bộ giáo viên nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên có điều kiện làm việc phù hợp, không ngừng học tập, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập ổn định, có đời sống văn hóa tinh thần và vật chất không ngừng nâng cao. Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Đồng thời, các CĐCS tiếp tục phối hợp với chính quyền đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, tiếp tục thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, trong đó mỗi cán bộ giáo viên đăng ký thực hiện các nội dung này; đồng thời gắn các nội dung này với phong trào thi đua “Hai tốt”,…

Năm học 2022-2023, các CĐCS ngành giáo dục hướng tới tập trung đổi mới hoạt động công đoàn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của đoàn viên, cán bộ CNVCLĐ; tập trung hướng về cơ sở; làm tốt việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động; xây dựng tổ chức Công đoàn, CĐCS vững mạnh góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,...

Đ/c Võ Văn Tiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao tặng giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dịp này, có hơn 08 CĐCS, 03 Ủy ban Kiểm tra CĐCS và 02 Ban Nữ công CĐCS; 66 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Công đoàn năm học 2021-2022, hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra năm học 2021-2022 và phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện