Site banner

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tại cơ sở

Ngày 21-06-2019, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Mai cùng đại diện các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc CĐVC tỉnh tham dự.

6 tháng đầu năm 2019, CĐCS đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả cao hơn, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Kịp thời củng cố về mặt tổ chức, công tác thu, chi tài chính CĐ từng bước đi vào nền nếp...

Tuy nhiên, một số nơi triển khai họạt động chưa phong phú, chưa gắn sát với hoạt động của đơn vị. Một số CĐCS chưa quan tâm đúng mức đến việc chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chất lượng hoạt động của một sổ Ủy ban Kiểm tra CĐ chưa cao nên việc kiểm tra chưa đạt yêu cầu...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, CĐVC tỉnh sẽ tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức tuyên dương cán bộ, đoàn viên CĐ tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam 28-7. Tổ chức sơ, tổng kết và chấm điểm, phân hạng CĐCS, Ủy ban kiểm tra, Nữ công CĐCS và CĐVC để xét đề nghị khen thưởng theo đúng thời gian quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề công tác tổ chức bộ máy CĐ, một số hoạt động còn găp khó khăn vì điều kiện kinh phí và nhân sự…

Phát biểu tại buổi họp sơ kết, Chủ tịch CĐVC tỉnh Võ Văn Hoàng Em đã đánh giá cao những nỗ lực của các CĐCS trực thuộc trong thực hiện hoạt động CĐ. Theo dự kiến, năm 2020 sẽ Đại hội CĐ 2 cấp: CĐVC và CĐCS.  Khi có hướng dẫn cụ thể, CĐVC tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội, có chủ trương sớm đến cơ sở. Hướng đến 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019), các cấp CĐ tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa của Công đoàn Việt Nam, đồng thời, thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa để chào mừng.