Site banner

Thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thực hiện theo tinh thần Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bến Tre và Công văn số 396/LĐLĐ ngày 20/12/2018 của LĐLĐ tỉnh về việc tham gia thực hiện “Ngày chủ nhật nông thôn mới”; Thực hiện kế hoạch số 65/KH-LĐLĐ ngày 31/5/2019 của LĐLĐ huyện Thạnh Phú về thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.Vừa qua, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã thực hiện các công trình, phần việc chào mừng, kết quả có 18 công trình ở 18 xã như: trồng cây kiểng, cảnh, trồng hoa, đắp triên lộ, đào hố xử lý rác, mắc bóng đèn đường,...đã có 1.150 lực lượng tham gia, tổng kinh phí là trên 350 triệu đồng do nhân dân đóng góp và vận động xã hội hóa.

Tiêu biểu trong ngày này có đơn vị Giao Thạnh, An Thuận, Tân Phong, Mỹ Hưng và Hòa Lợi,...trong đó có 01 công trình gắn biển là tuyến đường hoa xã An Thuận. Qua thực hiện các công trình góp phần tạo vẻ mỹ quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; góp sức cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới và “Ngày chủ nhật nông thôn mới” đồng thời nâng cao nhận thức người dân trong tham gia thực hiện các phong trào này.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú