Site banner

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội

Thực hiện theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, đã được Thường trực đồng ý chủ trương thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội tại 03 đơn vị.

Đoàn giám sát thực hiện công tác giám sát theo quyết định 217 tại Trường TH An Điền

Ngày 8-9/10/2020, đoàn giám sát gồm Lãnh đạo LĐLĐ, Phòng Nội vụ, Ban Dân vận Huyện ủy, BHXH, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thanh Tra Nhà nước huyện tiến hành giám sát tại 03 đơn vị gồm: Trường THCS Mỹ An, Trường TH An Thuận và Trường TH An Điền. Qua khảo sát đoàn đã ghi nhận 27 ý kiến của CNVCLĐ, các ý kiến xoay quanh vấn đề khen thưởng, tiền phụ cấp thu hút đối với các xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, chế độ BHXH, BHYT, phân công lao động, bổ nhiệm cán bộ,…phát biểu trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Đại diện các thành viên trong đoàn đã có những ý kiến phản hồi cho CNVCLĐ tại đơn vị.

Kết thúc đợt giám sát, thay mặt đoàn giám sát - LĐLĐ huyện đã có những ý kiến đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện một số vấn đề có liên quan và báo cáo gửi về Ban Dân vận theo dõi.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện Thạnh Phú