Site banner

Thành lập Chi bộ LĐLĐ huyện Thạnh Phú

Căn cứ Điều 10, khoản 5 Điều 13 chương II, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Ngày 18/3/2020, Ban Thường vụ Huyện Thạnh Phú đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ LĐLĐ huyện.

Chi bộ gồm 5 Đảng viên chính thức, thuộc 02 cơ quan là LĐLĐ huyện và Hội chữ thập đỏ huyện, do đ/c Võ Văn Tiền - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện làm Bí thư.

Đ/c Phạm Văn Bé Năm - Phó bí thư Huyện ủy trao quyết định thành lập chi bộ

LĐLĐ huyện Thạnh Phú