Site banner

Thành lập CĐCS Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre

Qua một thời gian tuyên truyền, vận động, được sự nhất trí của Ban Giám đốc Công ty và sự đồng thuận của 71 công nhân lao động. Chiều ngày 26/11/2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức Lễ thành lập Công đoàn cơ sở và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời đối với CĐCS Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre.

Tại buổi Lễ thành lập, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn cho 71 công nhân lao động; công bố, trao quyết định thành lập CĐCS và chỉ định Ban Chấp hành, UBKT lâm thời CĐCS Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre, đồng chí  Phan Hoàng Dung giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS Công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã gửi lời chúc mừng đến 71 người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới đề nghị Ban Chấp hành CĐCS cần phối hợp với Ban Giám đốc Công ty quan tâm thực hiện như: CĐCS xây dựng quy chế làm việc; Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động phong trào, công tác chăm lo cho công đoàn viên; Thực hiện tốt công tác thu chi tài chính công đoàn theo quy định; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, xây dựng CĐCS vững mạnh và đồng hành giúp công ty ngày càng phát triển; Là cầu nối giữa công nhân lao động và công ty nhằm tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các bên.

Đồng chí Phan Hoàng Dung - Chủ tịch CĐCS Công ty thay mặt cho công đoàn viên CĐCS cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ thành phố và Ban Giám đốc Công ty. Từ nay đơn vị đã có tổ chức Công đoàn - là nơi đại diện cho tiếng nói và bảo vệ quyền lợi của tập thể nhân viên toàn công ty. Thời gian tới mong Công đoàn cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Công ty hoạt động tốt hơn, qua đó giúp cho người lao động ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống góp phần phát triển công ty ngày càng lớn mạnh nhằm đáp lại sự tin tưởng, tín nhiệm của LĐLĐ thành phố cũng như của Ban Giám đốc Công ty.

Bảo Dung - LĐLĐ thành phố