Site banner

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở

Nhằm trang bị nghiệp vụ, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn cơ sở, thực hiện Nghị quyết đại hội X Công đoàn huyện Thạnh Phú, vào 02 ngày 21/5/2020 và 22/5/2020, LĐLĐ huyện đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỹ năng tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ cho các đồng chí là Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Quan cảnh lớp tập huấn

Trong 02 ngày diễn ra tập huấn, Ban tổ chức lớp học đã trang bị cho các học viên các chuyên đề cơ bản như: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (2020) và hướng dẫn số 03/HD-TLĐ về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kỹ năng tổ chức kiểm tra chấp hành điều lệ, kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, kiểm tra quỹ tiền mặt đột xuất, giám sát và kỹ năng tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ. Tham dự lớp tập huấn có 51 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở. Nhìn chung, qua tập huấn các học viên đều nắm vững bài giảng, nắm cơ bản được nguyên tắc hoạt động và sẽ áp dụng tốt những kiến thức vào hoạt động tại cơ sở trong thời gian tới, góp phần cho công tác kiểm tra và giám sát công đoàn ngày càng tiến bộ và phát triển.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện Thạnh Phú