Site banner

Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn ngoài quốc doanh

Ngày 22/9/2019, LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài quốc doanh tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đến dự có các đồng chí chuyên trách LĐLĐ huyện và 49 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV.BCH các CĐCS ngoài quốc doanh trực thuộc LĐLĐ huyện.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thanh Phong báo cáo viên cho buổi tập huấn

Tập huấn nhằm trang bị kiến thức về nghiệp vụ công đoàn, điều lệ Công đoàn cho cán bộ công đoàn đề nắm vững phương pháp và nội dung hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện tốt vai trò giám sát bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, làm tốt vai trò người đại diện, cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn thông qua việc triển khai tổ chức các phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn ngày càng đi vào thực chất nhằm tập hợp đông đảo CNLĐ vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển và ổn định của đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện MCB