Site banner

Phúc tra thi đua, đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2019

Ngày 04/12/2019, Đoàn phúc tra thi đua, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn của tỉnh do đồng chí Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành phúc tra hoạt động Công đoàn thành phố năm 2019.

Tiêu chí đánh giá của đoàn phúc tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ thành phố theo 03 nhóm tiêu chí cụ thể: Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS hoạt động; Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động mà chủ yếu là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên; tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động khác.

 Kết thúc buổi làm việc đồng chí Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh thay mặt đoàn phúc tra đã ghi nhận những kết quả mà tập thể LĐLĐ thành phố đã đạt được. Việc phúc tra thi đua, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Công đoàn trong đó có Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn trong thời gian qua, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh; làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng để tôn vinh những đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất năm 2019.

LĐLĐ thành phố Bến Tre