Site banner

Phúc tra phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, năm học 2019 - 2020

Nhằm đánh giá một cách khách quan, công bằng và thực chất hoạt động của các Công đoàn cơ sở khối giáo dục, vào các ngày 21, 22 và 23 tháng 7 năm 2020 Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Phú đã thành lập đoàn tổ chức phúc tra đánh giá chất lượng hoạt động của các CĐCS năm học 2019 - 2020.

Quan cảnh buổi phúc tra

Hình thức phúc tra: phúc tra chéo giữa các CĐCS với nhau, thông qua phúc tra nhằm tìm ra những công đoàn tiêu biểu nhất, tìm ra những cách làm mới, cách làm sáng tạo và tạo điều kiện cho các CĐCS khác học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết quả, có 100% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Vững mạnh, trong đó có 20% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc; về ủy ban kiểm tra có 28/32 UBKT đạt xuất sắc, chiếm tỷ lệ 87,5%, 04 UBKT đạt loại tốt; về hoạt động nữ công có 100% Ban Nữ công đạt loại tốt. Qua đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tiến hành xét thi đua cho các Công đoàn năm học 2019 - 2020. Kết quả, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét tặng cờ và Bằng khen cho 04 CĐCS, 01 Ban Nữ công CĐCS; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 08 CĐCS, 03 Ủy ban Kiểm tra CĐCS và 02 Ban Nữ công CĐCS.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện Thạnh Phú