Site banner

Phối hợp tổ chức dạy lý thuyết lái xe ô tô cho công đoàn viên và người lao động

Thiết thực vì lợi ích đoàn viên, thực hiện theo chủ trương của Tổng Liên đoàn và thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn đối với CNVCLĐ, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho công đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện học lý thuyết để thi bằng lái xe ô tô tại địa phương, cũng như tạo việc làm cho người lao động. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe (thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III) để đào tạo cho công đoàn viên và người lao động tại huyện.

Quan cảnh buổi học

Hiện 02 cơ quan phối hợp đã mở được 01 lớp với 38 học viên (trong đó công đoàn viên tham dự học là 12 người) và LĐLĐ hiện đã nhận 09 hồ sơ dự kiến mở trong tháng 09, dự kiến 38 học viên sẽ sát hạch lái xe vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020. Chế độ ưu đãi nếu là công đoàn viên sẽ được giảm 200.000 đồng/người.

Ngọc sơn - LĐLĐ huyện Thạnh Phú