Site banner

Lễ ra mắt CĐCS Trung tâm ngoại ngữ EFE

Thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp. Ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập CĐCS Trung tâm Ngoại ngữ EFE. Về dự chỉ đạo buổi Lễ ra mắt có đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, các ông, bà trong Ban Giám đốc trung tâm và 20/20 đoàn viên của Trung tâm.

Mở đầu chương trình buổi lễ, các đại biểu được nghe những tiết mục văn nghệ đến từ người lao động tại trung tâm, những lời ca tiếng hát đã tạo không khí vui tươi phấn khởi góp phần cho thành công buổi lễ.

Đ/c Huỳnh Ngọc Sơn - PCT LĐLĐ huyện trao quyết định cho Ban Chấp hành lâm thời

LĐLĐ huyện đã công bố và trao quyết định kết nạp 20 đoàn viên công đoàn và quyết định thành lập CĐCS, chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời chính thức ra mắt hoạt động, giao nhiệm vụ trong thời gian tới cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều Lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập, xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT cho giáo viên và người lao động tại Trung tâm. Cùng với giám đốc Trung tâm xây dựng các nội quy, quy chế về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động, chính sách Bảo hộ lao động. Đại diện cho giáo viên và người lao động thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đảm bảo các chế độ chính sách pháp luật lao động, cải thiện điều kiện làm việc, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nghiêm trọng, bảo vệ môi trường và vệ sinh lao động. Phối hợp với Giám đốc Trung tâm tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành kế hoạch hàng năm. Chăm lo lợi ích vật chất tinh thần cho người lao động, vận động đoàn viên công đoàn, giáo viên và người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ, thăm hỏi giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội trong CNLĐ. Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người lao động tiếp tục viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên. Duy trì sinh hoạt trong Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên; lập sổ theo dõi và thực hiện thu chi tài chính công đoàn đúng theo quy định.

Đại diện cho Ban Chấp hành lâm thời, đồng chí Chủ tịch CĐCS đã thông qua chương trình hành động của Ban Chấp hành lâm thời từ khi hoạt động đến Đại hội CĐCS lần thứ nhất và kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên, người lao động trong trung tâm hãy đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy của trung tâm và xây dựng CĐCS đạt vững mạnh hằng năm.

                             Huỳnh Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện Thạnh Phú