Site banner

Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Trường THPT Võ Văn Kiệt

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, năm 2020 Công đoàn Giáo dục tỉnh tiếp tục đưa nội dung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu, ngày 05/10/2020 Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Trường THPT Võ Văn Kiệt.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Nho - UVBCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, lãnh đạo đơn vị và toàn thể đoàn viên CĐCS Trường THPT Võ Văn Kiệt, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập CĐCS theo Quyết định số 97/QĐ-CĐGD ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thúy giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh trao quyết định công nhận thành lập CĐCS Trường THPT Võ Văn Kiệt

Trong không khí long trọng, phấn khởi của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thúy vinh dự đại diện cho 12 đoàn viên đơn vị phát biểu cảm tưởng, bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Công đoàn cấp trên và Ban Giám hiệu Nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình vận động đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn để cán bộ, giáo viên, người lao động đơn vị có điều kiện tham gia sinh hoạt, tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua, đồng thời là tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, là nguồn động lực để cán bộ, giáo viên, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Trần Thị Nho chúc mừng CĐCS Trường THPT Võ Văn Kiệt được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao, đặc biệt đồng chí đã nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu và giao nhiệm vụ cho CĐCS: Xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban Giám hiệu và Công đoàn; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời, chủ động tham gia với Ban Giám hiệu xây dựng các quy chế theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó chú trọng quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

CĐGD tỉnh