Site banner

LĐLĐ tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 tại UBND xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

Ngày 29/6/2020, LĐLĐ tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” tại UBND xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên tham gia gồm đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo - Nữ công và Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và LĐLĐ huyện Ba Tri.

LĐLĐ tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 tại UBND xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

Qua giám sát cho thấy UBND xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri đã thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện dân chủ trong quản lý điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, với cơ quan, tổ chức liên quan. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo quy định. Phát huy dân chủ và vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ quan. Thực hiện tốt việc công khai cho cán bộ, công chức biết; lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh chính đáng của cán bộ, công chức...từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện dân chủ tại cơ quan, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đơn vị hàng năm và xây dựng thành công xã Nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu kết thúc cuộc giám sát, trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND xã Mỹ Hòa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên đoàn giám sát, thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện dân chủ ở từng bộ phận cấp dưới, phát huy hơn nữa vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Nguyễn Hiếu (Ban Dân vận Tỉnh ủy)