Site banner

LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam: đạt chỉ tiêu thành lập CĐCS năm 2019

Công ty TNHH May gia công Phương Mi đóng tại xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, là doanh nghiệp may gia công nệm lót cho các loại ghế, doanh nghiệp đi vào hoạt động hơn 3 năm và đã giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động trên địa bàn xã, chủ yếu là lao động nữ.

Ngày 29/9/2019,  BTV LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam đã tổ chức kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH May gia công Phương Mi với 20 đoàn viên, Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 ủy viên do đồng chí Nguyễn Thị Bé Thơ làm Chủ tịch.

Được biết, từ đầu năm đến nay LĐLĐ huyện đã thành lập được 2 công đoàn cơ sở và phát triển được 330 đoàn viên mới, đạt chỉ tiêu năm 2019 do LĐLĐ tỉnh giao.

Hoàng Thắng