Site banner

LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 27/12/2018, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nhạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng số CNVCLĐ là 4.035 người. Lao động qua đào tạo ngày càng chiếm tỷ lệ cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ và hoạt động xã hội luôn được chú trọng và nâng cao. Theo đó các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác xã hội: vận động các quỹ trợ vốn, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ giúp nhau làm kinh tế gia đình, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo…tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, được đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng tích cực. Kịp thời thăm viếng cán bộ CNVCLĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền trên 650 triệu đồng, đặc biệt đã hỗ trợ xây dựng 05 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; các hoạt động VHVN-TDTT...Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nữ công nhân viên chức tham gia các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, kịp thời động viên, khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra những nguyên nhân tồn tại hạn chế trong hoạt động công tác công đoàn năm 2018, đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời LĐLĐ huyện tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua các CĐCS năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đ/c Nguyễn Văn Nhạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đó là: Làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; thu 2% kinh phí công đoàn...

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động công đoàn năm 2018.

LĐLĐ huyện MCN