Site banner

LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc phúc tra, đánh giá chấm điểm CĐCS năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ, ngày 10/10/2023 của LĐLĐ huyện về việc “Phúc tra đánh giá, xếp loại hoạt động Công đoàn cơ sở Khối cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã - năm 2023, nhằm đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của các CĐCS thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp qua 01 năm hoạt động. Từ ngày 01/11 đến ngày 03/11/2023; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện thành lập 03 Đoàn phúc tra, đánh giá, chấm điểm hoạt động CĐCS của Khối cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã - năm 2023”.

Đoàn số 2 phúc tra CĐCS Tiểu vùng 1 và 2

Kết quả LĐLĐ huyện tiến hành phúc tra, chấm điểm 36 đơn vị CĐCS ngành huyện, xã và doanh nghiệp. Đây là việc làm thường xuyên hàng năm, qua đó nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn, đồng thời làm cơ sở để xét các danh hiệu thi đua trong hệ thống công đoàn năm 2023 đối với CĐCS, UBKT CĐCS và Ban Nữ công của các CĐCS.

Nhìn chung qua phúc tra chấm điểm các CĐCS nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của LĐLĐ huyện, đã xây dựng các loại báo cáo về CĐCS, UBKT, Ban nữ công bên cạnh đó chuẩn bị tốt hồ sơ, sổ sách và Đoàn phúc tra làm việc một cách nghiêm túc, trung thực, công tâm, khách quan. Tại buổi phúc tra Đoàn đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm mà các CĐCS mắc phải đồng thời giới thiệu các mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động Công đoàn. Đoàn phúc tra sẽ tiến hành họp thống nhất để đánh giá, xếp loại các đơn vị; đồng thời đề nghị khen thương, biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

LĐLĐ huyện 

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti