Site banner

LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018

Nhằm đánh giá và tổng kết hoạt động Công đoàn trong năm 2018, đồng thời ghi nhận, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích hoạt động xuất sắc, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 gắn với sơ kết học kỳ I Công đoàn Khối giáo dục.

Hội nghị có sự tham dự của đ/c Phạm Thanh Truyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Trong năm qua, LĐLĐ huyện đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 04 nhà Mái ấm công đoàn, phát triển 456 công đoàn viên. Vận động CB, CNVCLĐ đóng góp công tác tuyển quân, ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động theo đúng qui định góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Hội nghị cũng được nghe một số báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để làm rõ thực tiễn về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu ra những giải pháp để tăng tính hiệu quả, trách nhiệm của các tổ chức Công đoàn về việc xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động nữ công...

Phát biểu tại Hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch LĐLĐ huyện hy vọng trong năm 2019 LĐLĐ huyện và các CĐCS tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng công tác Công đoàn năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 45 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

LĐLĐ huyện MCB