Site banner

LĐLĐ huyện Chợ Lách sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 22/6/2020, LĐLĐ huyện tổ chức sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Bà Nguyễn Thị Kim Dung tỉnh, Ông Lê Văn Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ huyện thực hiện nghiêm túc, đồng thời triển khai kịp thời các chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy đến các CĐCS trực thuộc. Các CĐCS trong huyện phát triển 32 Công đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 25 Đảng viên, trợ cấp cho 10 công nhân bị tai nạn lao động, vận động trên 3.000 khẩu trang, gần 170 triệu đồng và 176 ngày công hỗ trợ nhân dân phòng, chống bệnh Covid-19, hạn mặn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả các cấp công đoàn trên địa bàn huyện thực hiện được trong 6 tháng qua; Đồng thời, lưu ý LĐLĐ huyện và CĐCS tiếp tục quan tâm thống kê, đánh giá sát thực tế hiệu quả các hoạt động phong trào, tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền thực hiện bảo vệ môi trường, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công đoàn viên; chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh; Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Dịp này, huyện Chợ Lách có 01 tập thể là CĐCS xã Hưng Khánh Trung B được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Công đoàn vững mạnh năm 2019; Đồng thời, có 02 tập thể và 10 cá nhân được LĐLĐ tỉnh khen thưởng với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động Công đoàn và trong phong trào “giỏi việc nước -  đảm việc nhà” năm 2019.

LĐLĐ huyện Chợ Lách