Site banner

LĐLĐ huyện Bình Đại tổ chức họp BCH LĐLĐ huyện lần 5

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa X, chiều ngày 24/12/2018 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức họp Ban Chấp hành lần thứ 5 đóng góp báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018. Tham dự cuộc họp có đ/c Trần Trung Hào - PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh, 13/14 UV.BCH, 4/7 UV.UBKT LĐLĐ huyện khóa X.

Các đại biểu có nhiều ý kiến vào báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, đặc biệt là những ý kiến góp ý về giải pháp đưa hoạt động Công đoàn từ huyện đến cơ sở từng bước ổn định và đi lên trong năm 2019.

Đồng chí Trần Trung Hào nêu những hạn chế cần bổ sung, chỉnh sửa và đề ra một số nội dung trọng tâm để Công đoàn huyện thực hiện tốt hơn trong 2019: Tuyên truyền ý nghĩa 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, vận động CĐCS phát triển đoàn viên nhân dịp 28/7, thu kinh phí công đoàn ngoài quốc doanh, mở tài khoản CĐCS ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Vietcombank, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Tập thể Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tiếp thu và sẽ chấn chỉnh để làm tốt hơn trong thời gian tới.

LĐLĐ huyện Bình Đại