Site banner

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại CĐCS Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre

Nhằm đánh giá thực trạng về việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Bến Tre. Chiều ngày 12/8/2019, Ban Nữ công LĐLĐ thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát đối với CĐCS Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre.

Nội dung buổi khảo sát tập trung vào việc nắm bắt tình hình lao động nữ tại Công ty và kết quả thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi; Luật BHXH sửa đổi và Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công; công tác tổ chức các hoạt động phong trào và kế hoạch phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của lao động, đặc biệt là lao động nữ tại đơn vị như: chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám phụ khoa; chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, chế độ gửi trẻ…kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới cũng như các đề xuất, kiến nghị của CĐCS.

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre có tổng số 906 lao động, trong đó lao động nữ là 308 người nên việc khảo sát thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ tại Công ty sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành CĐCS, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công. Thông qua khảo sát, đơn vị đã được LĐLĐ thành phố hướng dẫn cho Ban Nữ công CĐCS thực hiện các nội dung có lợi hơn cho lao động nữ theo quy định của pháp luật, để tham mưu với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế hoạt động của Công ty, những vấn đề liên quan đến lao động nữ theo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 và Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

                                                                 LĐLĐ thành phố Bến Tre