Site banner

Kết nạp 19 công đoàn viên mới thuộc Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 4-9-2020, tại Cơ sở gia công lưới an toàn (xã Tam Phước, huyện Châu Thành) Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức lễ kết nạp công đoàn viên mới.

Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Võ Văn Hoàng Em trao quyết định kết nạp cho công đoàn viên mới.

Sau khi bồi dưỡng về Điều lệ Công đoàn và hội đủ các điều kiện theo quy định, Công đoàn Viên chức tỉnh xét kết nạp 19 lao động trở thành công đoàn viên của Công đoàn bộ phận Cơ sở gia công lưới an toàn (16 công đoàn viên) và Công đoàn bộ phận Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (3 công đoàn viên), là hai công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đây là đợt kết nạp công đoàn viên thứ hai trong năm 2020 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, góp phần thực hiện đảm bảo quy định trên 98% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện được kết nạp tổ chức Công đoàn của ngành.

Phát biểu tại lễ kết nạp, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Võ Văn Hoàng Em cho biết: Thời gian qua, công tác phát triển tổ chức công đoàn là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn viên chức tỉnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công đoàn viên chức tỉnh đã kết nạp 76/50 công đoàn viên mới, đạt 150% chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn.