Site banner

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020

Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16 (ngày 29-5-2020) về thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020.

Trẻ em là đối tượng được toàn xã hội quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ.

Kế hoạch này nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (TE). Việc tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” phải đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các hoạt động chủ yếu của Kế hoạch số 16 gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trẻ em; các hành vi vi phạm quyền TE theo quy định pháp luật. Tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn, hỗ trợ TE, dịch vụ miễn cước cuộc gọi phím số 111 - Tổng đài điện thoại quốc gia về bảo vệ TE. Tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế thiếu nhi. Thời gian thực hiện trong tháng 6-2020.

Theo đó, CĐVC tỉnh yêu cầu các Công đoàn cơ sở phối hợp với các cơ quan báo, đài trong tỉnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong việc chăm sóc, bảo vệ TE.