Site banner

Hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018 và tôn vinh, khen thưởng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017

Thực hiện chiến dịch “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bến Tre; công văn số 16/LĐLĐ ngày 02/02/2018 của Liên đoàn Lao động thành phố Bến Tre về việc cử lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện trong chiến dịch Lễ hội Xuân hồng năm 2018. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, là hành động nhân đạo thể hiện được tính nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam ta. Phát huy truyền thống đó với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Sáng ngày 07/02/2018 LĐLĐ thành phố đã vận động cán bộ CNVCLĐ trên địa bàn thành phố hiến được 209 đơn vị máu.

Cán bộ CNVCLĐ thành phố hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018

Nhân buổi lễ phát động, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bến Tre đã trao giấy khen biểu dương cho 01 tập thể, 02 cá nhân cán bộ Công đoàn chuyên trách thành phố đã có thành tích tốt trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2017; khen thưởng 06 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào hiến máu 5 lần và 10 lần.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp trong đời thường mà bất cứ người nào có sức khỏe tốt đều làm được; với tinh thần đó, năm 2018 LĐLĐ thành phố tiếp tục vận động CNVCLĐ tham gia hiến máu để bầu máu nóng của chúng ta được truyền đi hồi sinh cuộc sống cho biết bao nhiêu người đang cần nhận được máu.

LĐLĐ thành phố Bến Tre