Site banner

Họp Ban Vận động xây dựng và thành lập Tổ công nhân tự quản

Sáng ngày 19/8/2019, Ban Vận động xây dựng và thành lập Tổ CNTQ họp phân công thành viên phối hợp khảo sát, củng cố, nâng chất hoạt động mô hình Tổ CNTQ. Tham dự có Đồng chí Trần Văn Hoàng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban; Đ/c Trần Văn Tùng - HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Phó Trưởng Ban cùng các đồng chí thành viên trong Ban vận động.

Thời gian qua, hoạt động của mô hình “Tổ công nhân tự quản” (Tổ CNTQ) tại các xã Giao Long, Quới Sơn, Phú An Hòa, An Phước, Tân Thạch, An Hiệp, Tiên Thủy đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh, trật tự khu vực tại 02 khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp. Tổ CNTQ giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tự quản lý, tự phòng ngừa, tự hòa giải, chủ động phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật trong công nhân lao động (CNLĐ) nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, một số Tổ CNTQ ở các xã nêu trên sau khi thành lập vẫn chưa phát huy được hiệu quả tích cực như yêu cầu hoạt động của mô hình đề ra, có nhiều tổ hiện không còn vận hành, chế độ họp tổ theo định kỳ chưa được duy trì,…

Ban Vận động đã thảo luận và dự kiến phân công UBND các xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp tham mưu báo cáo kết quả một số nội dung sau: rà soát lại số lượng Tổ CNTQ đã được xây dựng tại các xã Giao Long, Quới Sơn, Phú An Hòa, Tân Thạch, An Hiệp, Tiên Thủy, Ban đại diện của từng tổ (tổ trưởng, tổ phó, thư ký), tổng số thành viên trong tổ, quyết định thành lập, quyết định kiện toàn (nếu có); Chế độ họp tổ, biên bản nội dung, tài liệu họp, tỷ lệ số lượng công nhân tham gia cuộc họp tại từng tổ theo định kỳ; Ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự quản, tự phòng, tự hòa giải, việc chủ động phát hiện, tố giác những tiêu cực liên quan đến an ninh, trật tự trong công nhân cư trú trên địa bàn nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung…Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Công an huyện Châu Thành thống kê, đánh giá hoạt động Tổ CNTQ trên địa bàn thời gian qua. Ban vận động thống nhất thành lập đoàn khảo sát, thành phần tham dự tại đơn vị được khảo sát, thời gian khảo sát tại các xã đã nêu.

LĐLĐ huyện Châu Thành