Site banner

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn thành phố năm 2020

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Thường trực Thành ủy. Chiều ngày 08/01/2021, LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2020.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố, các đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch đại diện cho các CĐCS tham dự.

Để đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn trong thời gian qua, tại Hội nghị, Thường Trực LĐLĐ thành phố lần lượt thông qua báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ; báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 cũng như trong nửa nhiệm kỳ tới; báo cáo kết quả đánh giá xếp loại CĐCS và khen thưởng năm 2020.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn thành phố đã nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X đã đề ra. Công đoàn đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, cùng đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên; Đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới...Nhằm để cụ thể và phát huy hơn nữa với những thành tích đã đạt được trong hoạt động Công đoàn cũng như trong phong trào CNVCLĐ thời gian qua. Hội nghị đã được nghe đại diện các CĐCS phát biểu tham luận với các nội dung chủ yếu như: Thảo luận, đánh giá sâu những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động CĐCS; Những vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh; Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS; Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 cũng như trong nửa nhiệm kỳ tới; Đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn.

 Tại hội nghị, Ban Chấp LĐLĐ thành phố đã nêu ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới như: Phấn đấu hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; Tăng cường và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giáo dục truyền thông trong CNVCLĐ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, coi trọng và nâng cao chất lượng việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động; Ký kết Thỏa ước lao động tập thể; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua,  đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ mà LĐLĐ thành phố cần thực hiện trong thời gian tới như: Quan tâm hơn nữa đến các chỉ tiêu, nghị quyết để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu; Cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát và thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp; Phát huy tốt hơn nữa vài trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới theo từng thời điểm; Tăng cường công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật trong công nhân lao động; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho CNVCLĐ nhất là người lao động ở các doanh nghiệp...

Bảo Dung - LĐLĐ thành phố