Site banner

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thạnh Phú khóa X

Thực hiện theo quy chế làm việc của BCH LĐLĐ huyện, ngày 31/01/2019 BCH đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khóa X, tham dự kỳ họp có 11/14 đồng chí UV.BCH và 4/5 đồng chí UVUBKT.

Tại kỳ họp, BCH LĐLĐ huyện đã nghe Thường trực LĐLĐ huyện báo cáo các nội dung như: kết quả công tác chăm lo tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xin ý kiến một số nội dung cho hoạt động năm 2019 và góp ý sửa đổi Quy chế Quỹ Mái ấm công đoàn.

Ban Chấp hành thảo luận thông qua 02 nội dung cụ thể gồm: Thống nhất kế hoạch tham gia ngày “Chủ nhật nông thôn mới” trong năm, làm từ 4 đến 6 công trình ở các xã, giao cho Thường trực LĐLĐ huyện phối hợp với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chọn công trình và tổ chức thực hiện; thống nhất tổ chức tọa đàm chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra” và tọa đàm “Nâng cao chất lượng của Công chức trong thi hành công vụ”. Thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT và thống nhất bổ khuyết 01 UV.UBKT đối với đồng chí Lê Văn Lển - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thay đồng chí Trương Hữu Tài (lý do chuyển công tác) và thống nhất giới thiệu đồng chí Tạ Văn Lành - UV.UBKT làm Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện, giao cho Ban Thường vụ lập tờ trình xin chủ trương Thường trực Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú