Site banner

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020

Chiều ngày 28/12/2020, tại Phòng họp cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn đến dự.

Đồng chí Đặng Bình Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp đã thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ với những nội dung chủ yếu là kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình công tác năm 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai chỉ đạo phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt nhất là trong công tác cán bộ; kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2019; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.

Báo cáo kiểm điểm nêu rõ: Năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo hoàn thành tốt nội dung chương trình công tác đề ra, nổi bật là công tác chăm lo cho công nhân lao động dịp Tết cổ truyền của dân tộc và khi hạn mặn kéo dài trong năm qua; chuỗi hoạt động tháng công nhân hiệu quả, thiết thực; công tác tuyên truyền giáo dục được đổi mới, hướng về cơ sở; đặc biệt là công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19; phong trào thi đua yêu nước được đoàn viên, công nhân lao động hưởng ứng tích cực; chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ Đảng xem xét kết nạp vượt chỉ tiêu được giao: phát triển 3.711/3.160 đoàn viên, đạt 117,44%; thành lập mới 02/01 Công đoàn cơ sở, đạt 200%; giới thiệu 39/35 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, đạt 111,42%. Các hoạt động khác đều được duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả, tích cực vì quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp cũng nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế như: việc triển khai thu kinh phí công đoàn theo qui định chưa đạt 100%; thu đoàn phí còn nhiều đơn vị thực hiện chưa đúng, chưa đủ; việc mở tài khoản tại ngân hàng Viettinbank theo chỉ đạo còn chậm; công tác quản lý đoàn viên, cập nhật thông tin đoàn viên vào phần mềm quản lý đoàn viên chưa được thực hiện đều khắp Công đoàn cơ sở, tiến độ chưa đạt yêu cầu.

                                                                             Thúy Quyên - CĐCKCN