Site banner

Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động huyện Ba Tri

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ) lần thứ II nhằm tổng kết công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương tham dự.

Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua trong CN, VC, LĐ trong huyện phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nổi bật có thể kể đến các phong trào như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; giỏi việc nước - đảm việc nhà; Học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được CN, VC, LĐ tích cực học tập làm theo, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình, nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng trong cán bộ và nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, toàn huyện có 2 tập thể nhận cờ thi đua chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 4 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 1.207 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 81 tập thể, 354 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 183 tập thể, 1.174 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen; có trên 95% nữ CN, VC, LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Có 2.413 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 107 sáng kiến cấp tỉnh; 39 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 129 tập thể lao động xuất sắc, 546 tập thể lao động tiên tiến và có 1.776 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lê Thành Chiến phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CN, VC, LĐ trong 5 năm tới, với những việc làm cụ thể như: Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; tiếp tục chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động; thi đua lao động sáng tạo, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua yêu nước sâu rộng gắn với công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về việc phát động thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.