Site banner

Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Thạnh Phú

Nhằm nhân rộng cũng như biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, giai đoạn 2016 - 2020, ngày 25/6/2020, LĐLĐ huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động.

Đến dự, có ông Huỳnh Văn Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bến Tre; ông Trần Văn Của - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Mai Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do LĐLĐ huyện khởi sướng, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển rõ nét, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ như: phong trào “Thi đua Đồng khởi, khởi nghiệp”, “Thi đua xây dựng Nông thôn mới”, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt - học tốt”,…đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong công nhân, viên chức và lao động huyện nhà.

Đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bến Tre trao giấy chứng nhận biểu dương các gương điển hình

Trong thi đua, có gần 8.300 lượt cán bộ CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trên 1.600 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 66 đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; có 1 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 07 công nhân trực tiếp lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen; gần 400 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và có trên 90 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Công tác xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện. Đặc biệt chú trọng đến công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy…có ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của CNVCLĐ. Việc thi đua, đăng ký và phấn đấu đơn vị, tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các CĐCS đã được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền. Các cơ quan, đơn vị hàng năm đã xây dựng được chương trình thi đua, đề ra được mục tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng được những tập thể, cá nhân xuất sắc giành nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng của chính quyền, của công đoàn.

Quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương và nhân rộng được Công đoàn đặc biệt chú trọng. Nổi bật như CĐCS xã Mỹ Hưng; CĐCS xã Bình Thạnh, CĐCS Kho Bạc nhà nước huyện, CĐCS trường Mầm Non Thạnh Phú, Mẫu giáo Đại Điền và CĐCS Tiểu học Thạnh Phú…

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện đã biểu dương 142 cá nhân điển hình tiên tiến và tặng giấy khen cho 7 cá nhân đạt nhiều thành tích qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Cũng tại hội nghị, ông Võ Văn Tiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với các nội dung chính như: mỗi đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của mình trong chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu của huyện và của cơ quan, đơn vị. Hăng hái thi đua lập thành tích trong các phong trào do cấp trên và cơ quan, đơn vị phát động nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 01 tập thể và 14 cá nhân tham dự hội nghị điển hình tiên tiến do LĐLĐ tỉnh tổ chức./.

Ngọc Sơn- LĐLĐ huyện Thạnh Phú