Site banner

Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Giồng Trôm năm 2020

Ngày 27/6/2020, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020 nhằm tổng kết công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phượng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Nhân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trương Văn Phúc - HUV, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện qua các thời kỳ cùng 148 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện giai đoạn 2015-2020.

Trao giấy chứng nhận các gương  điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện luôn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND huyện và LĐLĐ tỉnh phát động. Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện sơ kết, tổng kết đánh giá và khen thưởng kịp thời các phong trào và các đợt thi đua; cụ thể qua 05 năm thực hiện có 229 tập thể, 995 cá nhân được công đoàn các cấp khen thưởng, 3.093 sáng kiến được cấp huyện, tỉnh công nhận. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua. Qua đó, tiếp tục khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hoạt động Công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, luôn là những tấm gương sáng cho phong trào thi đua và góp phần tích cực trong việc đưa kinh tế của huyện nhà ngày càng phát triển.

Tại hội nghị này, LĐLĐ huyện đã trao giấy khen cho 07 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Hội nghị cũng đã giới thiệu, biểu quyết 01 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh, đề nghị 01 cá nhân khen thưởng tiêu biểu cấp tỉnh. Đồng thời Chủ tịch LĐLĐ huyện Phạm Thị Thu Trang phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025, với những nhiệm vụ cụ thể như: 1) Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ gương mẫu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; đặc biệt là tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và LĐLĐ cấp trên phát động. 2) Từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển của ngành, của địa phương, của đơn vị. 3) 100% CĐCS phát động phong trào thi đua thực hiện công trình, sản phẩm, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội lần thứ XIII của đảng và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020. 4) Hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên đối với CĐCS ngành, xã, thị trấn và trường học. Đối với khu vực ngoài nhà nước đạt từ 70% trở lên. 5) Phấn đấu có trên 95% gia đình CNVCLĐ đạt chuẩn gia đình văn hoá, 80% trở lên đạt gia đình thể thao, 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền. 6) Có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. 7) 100% doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”. 8) Thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội”...9) Từng cán bộ, CNVC, người lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính,  góp phần xây dựng cơ quan, công sở văn minh, an toàn. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Qua Hội nghị lần này nhằm động viên cán bộ CNVCLĐ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, ra sức học tập, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị trong giai đoạn 2020-2025, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh.

- LĐLĐ huyện Giồng Trôm -