Site banner

Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ huyện Chợ Lách lần thứ X

Ngày 29/6/2020, LĐLĐ huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ huyện lần thứ X giai đoạn 2020-2025, có 173 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho 2.356 CNVCLĐ trong toàn huyện về dự Hội nghị. Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre, đ/c Nguyễn Văn Đảm - Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Lách, đ/c Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn huyện phát động đã đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Phong trào thi đua ở các CĐCS đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của CNVCLĐ, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp. Tổ chức Công đoàn đã chủ động, chọn lọc và khai thác tốt tiềm năng của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó đưa ra được các chương trình, nội dung, nhiệm vụ sát yêu cầu thực tiễn nên việc đổi mới, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Huyện ủy Chợ Lách tặng hoa chúc mừng các đại biểu đi tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, Công đoàn các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động và được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do LĐLĐ các cấp phát động. Trọng tâm là phong trào thi đua “Xây dựng Nông thôn mới’, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội”, ‘Giữ gìn cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Trong quá trình thực hiện các phong trào đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như CĐCS xã Hưng Khánh Trung B, CĐCS Khối Đảng, CĐCS Khối Tài chính, CĐCS Trường Tiểu học Vĩnh Thành B.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lê Văn Vấn kêu gọi mỗi đoàn viên, CNVCLĐ hãy hăng hái thi đua lập thành tích trong các phong trào do cấp trên, cơ quan, đơn vị phát động; nâng cao năng suất công việc, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành CĐCS hãy phát huy thật tốt vai trò, chức năng của mình, chủ động phối hợp với lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn chăm lo thật tốt đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ, đảm bảo thực thi tốt các quy định của pháp luật về chính sách lao động.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 công nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất năm 2019; LĐLĐ huyện khen thưởng cho 9 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua danh sách 17 đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bến Tre lần thứ X năm 2020.

LĐLĐ huyện Chợ Lách