Site banner

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố lần thứ 13 nhiệm kỳ 2017-2022

Để đánh giá tình hình hoạt động Công đoàn thành phố năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Chiều ngày 29/11/2019, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 khoá X, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đến dự có đồng chí Trần Lê Anh - Phó Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh, đồng chí Tô Văn Quang - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì Hội nghị cùng với sự có mặt của 13/14 Ủy viên Ban Chấp hành tham dự.

Đi vào nội dung buổi họp, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố báo cáo nhanh kết quả tình hình hoạt động Công đoàn thành phố trong thời gian qua với một số kết quả đạt được như: LĐLĐ thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ nhất là vào dịp đầu năm, xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên; Công đoàn các cấp tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, viên chức; Hội nghị NLĐ, tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ; Phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; tổ chức tốt các hoạt động phong trào…Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như: Hướng dẫn CĐCS phối hợp chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCC,viên chức; Hội nghị NLĐ năm 2020; Tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ đặc biệt quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, bệnh hiểm nghèo; vận động hiến máu tình nguyện; duy trì và phát triển nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ nhà ở cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tinh thần tương thân, tương ái trong đoàn viên, CNVCLĐ; Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tập trung công tác vận động thành lập CĐCS và kết nạp đoàn viên mới trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; tiếp tục thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên; vận động thu 1% đoàn phí, 2% KPCĐ nhất là đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; Tổ chức các hoạt động phong trào cho CNVCLĐ nhân các ngày lễ lớn trong năm…

Kết thúc Hội nghị đồng chí Tô Văn Quang thay mặt LĐLĐ thành phố ghi nhận những kết quả mà Ban chấp hành đã đóng góp trong thời gian qua và mong muốn rằng trong thời gian tới Ban Chấp hành cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn thành phố đối với người lao động.                                                                       

                                                                                       LĐLĐ thành phố