Site banner

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam lần thứ 5, khóa X nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Hoàng Thắng - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn huyện lần thứ 5 đã thảo luận cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm 2018: Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, báo cáo tổng kết công tác nữ công năm 2018; thảo luận thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2019, kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS năm 2019 và một số kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, tất cả các đồng chí Ủy viên BCH đều thống nhất với dự thảo, chương trình, kế hoạch mà Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng. Giao cho Ban Thường vụ chỉnh sửa những góp ý của tập thể, triển khai đến cơ sở và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Cũng tại Hội nghị đ/c Nguyễn Hoàng Thắng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo một số nội dung mà tập thể Ban Chấp hành và cán bộ chuyên trách Công đoàn huyện nhà cần tập trung thực hiện, để trong năm 2019 Công đoàn huyện Mỏ Cày Nam là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

LĐLĐ huyện MCN