Site banner

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Ba Tri lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 03/10/2017 Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tiến hành họp Ban Chấp hành (đột xuất) để lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBKT và Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự có đồng chí Lê Văn Quyền - UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phan Song Toàn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Bé Sáu - UVBTV, Trưởng ban Chính sách - pháp luật LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phan Trần Mai Trinh - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Dương - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lương Văn Bé - UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy cùng 17/17 Ủy viên Ban Chấp hành và 6/7 Ủy viên UBKT về dự.

Đ/c Lê Văn Quyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi đồng chí Lê Thành Chiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện triển khai dự thảo Đề án nhân sự trên cơ sở sở yêu cầu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn thành phần đã được Thường trực Huyện ủy và Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh thống nhất, các thành viên Ban Chấp hành tiến hành giới thiệu nhân sự cụ thể như sau:

Nhân sự Ban Chấp hành giới thiệu 21 đồng chí, nhân sự Ban Thường vụ giới thiệu 5 đồng chí, giới thiệu chức danh Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch, giới thiệu 7 thành viên UBKT và chức danh Chủ nhiệm UBKT đúng yêu cầu cơ cấu. Thể hiện bằng phiếu qua các vòng, từng chức danh đều đạt số phiếu tuyệt đối 100%.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện sẽ hoàn thành thủ tục quy trình lấy phiếu nhân sự báo cáo Thường trực Huyện ủy và trình Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh xin chủ trương tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn huyện vào 2 ngày 25 và 26/10/2017.

Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh