Site banner

Đại hội lần thứ I CĐCS Công ty TNHH SXTM Ming Xing, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 30/5/2020, Công ty TNHH SXTM Ming Xing tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội báo cáo những kết quả đạt được từ sau khi thành lập đến nay và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Đoàn Văn Luông - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện và 114 công đoàn viên được triệu tập tham dự đại hội.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là dịp sinh hoạt chính trị rộng rãi của đoàn viên, CNLĐ Công ty. Trong thời gian lâm thời phát triển 34 đoàn viên, tính đến nay đoàn viên CĐCS công ty có 114/114 công nhân lao động, chiếm tỷ lệ 100%. Ban Chấp hành CĐCS Công ty luôn quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Công đoàn cấp trên. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống công đoàn viên ngày càng tốt hơn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí có đủ năng lực vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh giữ chức Chủ tịch công đoàn Công ty và đồng chí Lê Thanh Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch công đoàn Công ty. Ban Chấp hành khóa mới cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí và bầu đồng chí Lê Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty. 

Với đội ngũ cán bộ Công đoàn đầy nhiệt huyết, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SXTM Ming Xing nhiệm kỳ 2020-2025 quyết tâm đưa hoạt động của Công đoàn ngày càng phát triển, tăng cường công tác kiểm tra, góp phần xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

LĐLĐ huyện MCB