Site banner

Đại hội chi bộ LĐLĐ huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 02/6/2020, Chi bộ LĐLĐ huyện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đổi mới - kỷ cương - năng động - hài hòa” cùng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập thể đảng viên Chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Khóa - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kiểm điểm vai trò Bí thư chi bộ. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; đồng thời Đại hội đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Đại biểu ra mắt dự Đại hội cấp huyện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và ghi nhận những thành tích của từng đảng viên đã góp phần vào thành tích chung của Chi bộ; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

LĐLĐ huyện Bình Đại