Site banner

Đại hội CĐCS Công ty TNHH Gennex Apparel lần thứ I

Chiều ngày 21/9/2019, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Công ty TNHH Gennex Apparel (Khu công nghiệp Giao Long) tổ chức Đại hội đoàn viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có đồng chí Trần Thị Hường - UV.BTV Công đoàn Các khu công nghiệp, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp và 76 đại biểu đại diện cho 502 công đoàn viên tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hường thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, biểu dương kết quả mà Ban Chấp hành CĐCS lâm thời đạt được trong thời gian qua, tin tưởng vào đại biểu Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm quyết với hoạt động Công đoàn, có uy tín với Ban Giám đốc Công ty và người lao động.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã thảo luận và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019-2024, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu bà Trần Thị Hồng Hạnh giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở, bà Trần Thị Thu Hồng giữ chức danh Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã kêu gọi đoàn viên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, tất cả vì cuộc sống của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hường - CĐCKCN