Site banner

Công ty TNHH Tỷ Thành tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Căn cứ Điều 8, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định về đối thoại tại nơi làm việc và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ngày 25/9/2019, Ban lãnh đạo công ty TNHH Tỷ Thành tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với đại diện người lao động và hơn 3.013 công nhân lao động (CNLĐ).

Đối thoại giữa đại diện BLĐ công ty với đại diện người lao động

Tại buổi đối thoại, đại diện người lao động công ty TNHH Tỷ Thành đã thông qua các nội dung kiến nghị của CNLĐ như sau: Mỗi năm công ty phát đồng phục 2 cái áo/người, tại sao năm nay phát mỗi người 1 cái, vì vào mùa mưa đi làm về giặt không khô, tiếp xúc trực tiếp với keo áo dễ bị hư. Đề nghị công ty xem xét phát mỗi người 2 áo; Đề nghị tăng thêm tiền công cuối năm để động viên tinh thần làm việc của công nhân; Đề nghị công ty xét duyệt cho công nhân ngồi máy tán nút được hưởng chế độ độc hại; Đề nghị tăng tiền cơm lên 15.000 đồng/phần; Trong công việc ai cũng có sai sót, mỗi lần xảy ra vấn đề là bắt người lao động viết giấy xử phạt, lập biên bản; Đa số công nhân lao động chân tay, không có trình độ cao tại sao người sử dụng lao động yêu cầu những công việc có trình độ; Hạn chế bớt những cuộc họp lại; Giảm thời gian tập thể dục cho công nhân lao động; Đề nghị lắp đặt hệ thống đèn báo hiệu máy hư cho cơ điện lại sửa cho từng đơn vị; Đề nghị lắp cầu giao tổng tại mỗi đơn vị để dễ dàng tắt mở khi di dời máy.

Qua các nội dung kiến nghị, đề xuất của người lao động, từng thành viên trong Ban đại diện người sử dụng lao động giải trình, thương lượng và đã được đại diện người lao động và 100 CNLĐ đại diện hơn 3.013 CNLĐ cơ bản đồng tình với hướng giải trình của đại diện tập thể người sử dụng lao động. Có thể nói, hoạt động đối thoại tại nơi làm việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết hơn giữa người sử dụng lao động và người lao động, qua đó để xây dựng môi trường lao động ổn định, vì sự phát triển của đơn vị, dung hòa được quyền và lợi ích, mà còn có tác dụng phòng ngừa các bất đồng xảy ra, hạn chế và loại trừ nguy cơ dẫn đến tranh chấp lao động làm phá vỡ quan hệ lao động, gây thiệt hại về quyền, lợi ích cho cả hai bên.

LĐLĐ huyện Ba Tri