Site banner

Công tác vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho công nhân lao động nghèo của Công đoàn Các khu công nghiệp năm 2018

Thực hiện công tác an sinh xã hội của Công đoàn Các khu công nghiệp năm 2018, trong đó việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là một trong những nhiệm vụ quan trọng; Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre hỗ trợ kinh phí (400.000.000 đồng) để xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo có thành viên trong gia đình là CNLĐ đang làm việc tại 02 khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp.

Lễ bàn giao nhà tình thương cho Ông Nguyễn Thành Long - CNLĐ Công ty TNHH chế biến thủy sản Hùng Vương Bến Tre

Bên cạnh đó, trong năm 2018 các CĐCS cũng đã thực hiện tốt việc vận động CNLĐ tại đơn vị đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mới được 16 căn và sửa chữa 01 căn nhà trong đó: Công ty TNHH chế biến dừa Lương Qưới xây dựng 05 căn nhà tình thương đồng nghiệp và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho 01 trường hợp CNLĐ được Công đoàn Các khu công nghiệp xét cấp nhà tình thương; Công ty TNHH Unisoll Vina xây dựng 04 căn Mái ấm Công đoàn; Công ty cổ phần Đông Hải 04 căn Mái ấm Công đoàn; Công ty TNHH May mặc Alliance One 02 căn Mái ấm Công đoàn xây mới và 01 căn sửa chữa, Công ty TNHH Chế biến Dừa Á Châu 01 căn, kinh phí xây dựng là 732.000.000 triệu đồng.

Công đoàn Các khu công nghiệp