Site banner

Công nhân lao động chung tay đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện tinh thần vận động đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid-19 của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp đã triển khai vận động công nhân lao động quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Mặc dù đứng trước những khó khăn chung của tình hình dịch bệnh, công nhân lao động vẫn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ  số tiền 19.120.000 đồng (CĐCS Công ty Đông Hải Bến Tre: 11.500.000 đồng, CĐCS Công ty TNHH Thế Giới Việt: 7.620.000 đồng) chung tay cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid-19 với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, Ban Giám đốc Công ty CP Đông Hải Bến Tre cũng đã đóng góp về Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre số tiền 300.000.000 đồng để giúp đỡ người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bến Tre.

                                                                   Thúy Quyên - CĐCKCN