Site banner

Công đoàn viên LĐLĐ huyện Chợ Lách giúp dân ứng phó với hạn mặn

Trước tình hình hạn mặn xâm nhập sâu, kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân huyện Chợ Lách. LĐLĐ huyện đã vận động một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, quê hương xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện 70 thùng chứa nước, loại thùng chứa 1,2 mét khối nước, trị giá mỗi thùng 1,6 triệu đồng.

Trên cơ sở đó LĐLĐ huyện Chợ Lách phát động tất cả các Công đoàn cơ sở trên địa bàn xã, thị trấn vận chuyển nước ngọt đổ vào những thùng chứa nước đó cho những gia đình được nhận thùng nhưng tàn tật, neo đơn không tự đi vận chuyển nước ngọt về sử dụng được.

Ngày 20 tháng 3 năm 2020 vừa qua, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn xã Hòa Nghĩa đã ra quân vận chuyển nước ngọt đến những gia đình tàn tật, neo đơn như đã nói ở trên; Công đoàn cơ sở trường tiểu học Hòa Nghĩa B còn khoan những cây giếng tầm thấp để giúp dân trong việc tưới tiêu.

Được biết trong vài ngày tới, 10 công đoàn cơ sở xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện sẽ có hành động thiết thực, ý nghĩa như các công đoàn cơ sở trên địa bàn xã Hòa Nghĩa để giúp dân ứng phó với hạn mặn.

          LĐLĐ huyện Chợ Lách