Site banner

Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị Triển khai Điều lệ công đoàn Việt Nam khoá XII

Ngày 09/10/2020 tại Hội trường lầu 1, trụ sở làm việc các cơ quan Khối Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Bến Tre, Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị Triển khai Điều lệ công đoàn Việt Nam khoá XII với sự tham dự của 96 cán bộ chủ chốt Công đoàn Viên chức và cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc.

Đồng chí Võ Văn Hoàng Em - UVBCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức phát biểu khai mạc Hội nghị đã nêu tầm quan trọng của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đó là hệ thống các nguyên tắc, nội dung, phương pháp trong tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Do đó cán bộ công đoàn cần phải nắm chắc, hiểu sâu Điều lệ cũng như Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn nhằm tạo được nhận thức đúng đắn và thống nhất hành động đúng theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị. Đồng chí còn yêu cầu mỗi cán bộ Công đoàn cần thường xuyên tự nghiên cứu học tập Điều lệ, coi đây là cẩm nang trong hoạt động Công đoàn, đồng thời yêu cầu các CĐCS tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ cho cán bộ chủ chốt, UVBCH, UBKT CĐCS và tuyên truyền, phổ biến Điều lệ đến đoàn viên, công chức, viên chức, lao động ở cơ quan, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Hoàng Thắng, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh báo cáo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Tại Hội nghị, cán bộ công đoàn các cấp được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh triển khai những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII và Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua Hội nghị cán bộ công đoàn sẽ nắm vững hơn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng thời giúp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng hiệu quả, khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn.

Đoàn Luông - CĐVC