Site banner

Công đoàn ngành Y tế Bến Tre tổng kết hoạt động năm 2020

Sáng ngày 04/01/2021, Công đoàn ngành Y tế Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng chí Huỳnh Văn Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bến Tre, đồng chí Dương Thị Như Ngọc - UVBTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế đến dự và chỉ đạo, cùng với sự tham dự của các UVBCH, UBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Năm 2020, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo các CĐCS bám sát, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai đầy đủ, kịp thời tất cả các mặt hoạt động, trong đó tập trung các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động; điều chỉnh thực hiện các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, đồng thời tăng cường các giải pháp kịp thời hỗ trợ, động viên CCVCNLĐ ngành Y tế tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, vượt qua những khó khăn, các CĐCS cùng toàn thể CCVCLĐ đã phát huy năng lực, đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc, vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện tốt công tác bảo công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 14 chỉ tiêu chủ yếu mà Công đoàn ngành và các CĐCS cần tập trung thực hiện trong năm 2021.

Đ/c Huỳnh Văn Tấn và đ/c Dương Thị Như Ngọc tặng Giấy khen Công đoàn ngành cho 03 CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đánh giá thi đua cuối năm 2020, tập thể Công đoàn ngành Y tế được LĐLĐ tỉnh đề nghị tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; 01 CĐCS được đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn; 52 cá nhân được tặng Bằng khen toàn diện của LĐLĐ tỉnh; 10 chị đạt tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp tỉnh;  Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 201 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020; 41 chị đạt tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp ngành.

Công đoàn ngành Y tế Bến Tre