Site banner

Tổ chức phúc tra giao ước thi đua năm 2020 đối với 33 CĐCS trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp

Thực hiện kế hoạch phúc tra giao ước thi đua năm 2020 và nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động, xây dựng tổ chức CĐCS trong năm 2020, Công đoàn các Khu công nghiệp thành lập Đoàn phúc tra tiến hành chấm điểm 33 CĐCS trực thuộc.

Trên cơ sở tự chấm điểm của Ban Chấp hành các CĐCS, Đoàn phúc tra xem xét hồ sơ và đánh giá hoạt động công đoàn kết hợp đánh giá kết quả hoạt động Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công quần chúng. Hiện đã tiến hành phúc tra 16/33 đơn vị. Theo đánh giá sơ bộ của đoàn phúc tra, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp nói chung và hoạt động CĐCS nói riêng, tuy nhiên trong năm qua, Ban Chấp hành CĐCS đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý doanh nghiệp; phối hợp với người lao động tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ và phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đoàn phúc tra làm việc với CĐCS Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới

Sau khi kết thúc đợt phúc tra, trên cơ sở đánh giá, chấm điểm của Đoàn phúc tra, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp sẽ tiến hành đánh giá, xếp loại CĐCS và chọn những đơn vị thật sự nổi trội đề nghị các cấp công đoàn khen thưởng nhằm phát huy kết quả, nhân rộng, tạo sự lan tỏa đối với những đơn vị làm tốt. Riêng đối với những đơn vị làm chưa tốt sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS trong doanh nghiệp.

Thúy Quyên - CĐCKCN