Site banner

Châu Thành tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-LĐLĐ ngày 26/8/2020 của LĐLĐ huyện về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Sáng ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện và Chủ tịch CĐCS với 120 đại biểu tham dự. Đến dự và báo cáo bài có đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh.

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hoàng Thắng - báo cáo viên hội nghị

Qua Hội nghị giúp cho cán bộ công đoàn hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới về Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam để tổ chức thực hiện và tiếp tục tổ chức cho cán bộ đoàn viên và người lao động học tập, quán triệt Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Phát biểu khai mạc Hội nghị, chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Văn Tùng đề nghị các đại biểu tham dự nghiêm túc học tập và tiếp thu những vấn đề đã được báo cáo viên triển khai tại Hội nghị, những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu cần thảo luận, đặt vấn đề để báo cáo viên giải thích thêm. Sau Hội nghị, các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động tại đơn vị.

LĐLĐ huyện Châu Thành