Site banner

Châu Thành kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn đối với các CĐCS (đợt 1 năm 2019)

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của BCH CĐCS, đánh giá đúng thực chất hoạt động cũng như công tác quản lý tài chính, tài sản tại cơ sở. Từ ngày 16/4 đến ngày 18/4/2019, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại 13 CĐCS gồm: Thị Trấn, An Khánh, Quới Thành, DNTN Ngọc Trí, TH Thị Trấn, MG An Khánh, THCS Tân Phú, TH Tân Phú A, MG Quới Thành, TH Quới Thành, THCS Tam Phước, Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án.

Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra tại CĐCS Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Việc kiểm tra tại các CĐCS đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung theo kế hoạch, lắng nghe tiếp thu các kiến nghị đề xuất của các CĐCS, đồng thời kết luận, đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế, kiến nghị các biện pháp để CĐCS sớm khắc phục kịp thời tồn tạn, hạn chế.

Qua kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện và Tổng Liên đoàn. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định. Một số đơn vị thực hiện tương đối tốt công tác thông tin báo cáo đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng như: CĐCS xã An Khánh, TH Thị Trấn, TH Tân Phú A, MG Quới Thành. Tổ chức triển khai thực hiện tương đối kịp thời các chủ trương, kế hoạch công tác của LĐLĐ huyện, chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, ngày 20/10; chia sẻ khó khăn trong “Tháng Công nhân”; Tháng hành động “Vì trẻ em”; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; Tết Trung Thu; Tết Nguyên đán…Vận động CNVCLĐ tích cực ủng hộ các loại quỹ do LĐLĐ huyện phát động. Thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động của tổ chức Công đoàn; quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền. CĐCS chủ động kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, tham gia, đề xuất với chính quyền đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách; quan tâm tạo điều kiện cho CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, kịp thời động viên CNVCLĐ nhân dịp những ngày Lễ, Tết, khi ốm đau và khi gặp khó khăn. Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan, du lịch, tạo mối quan hệ hài hòa giữa chính quyền, công đoàn và CNVCLĐ. Các CĐCS đã cơ bản thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Chấp hành tương đối tốt chế độ kế toán của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Đảm bảo thu đủ, thu kịp thời đoàn phí công đoàn. Việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi đoàn viên. Bên cạnh đó cũng còn tồn tại nhiều hạn chế như: Một số CĐCS chưa xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác tuyên truyền; kế hoạch thực hiện các chủ trương công tác của LĐLĐ huyện; việc duy trì chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành ở một vài CĐCS chưa đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công tác thông tin báo cáo ở một vài nơi chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng chưa cao. Một vài đơn vị còn chậm trễ trong việc lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán chưa khoa học; một số phiếu thu, phiếu chi không có chứng từ gốc kèm theo, …

Thông qua kiểm tra đã tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CĐCS. Đoàn sẽ có kế hoạch phúc tra nhằm kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của các đơn vị để có hướng hỗ trợ, xây dựng CĐCS vững mạnh.

LĐLĐ huyện Châu Thành