Site banner

Chấm điểm giao ước thi đua khối trường học năm học 2019-2020 (Cụm thi đua số 6)

Chiều ngày 20/7/2020, Cụm thi đua số 6 (5 CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thành phố gồm: Trường MN Khai Trí, Trường MN Hoa Hồng, Trường MN Hoa Phượng, Trường MN Trí Đức, Trường MN ABI đã tiến hành chấm điểm cụm thi đua năm học 2019-2020 tại Trường MN Trí Đức.

Theo kế hoạch đã được triển khai ngay từ đầu năm học trong đó có việc đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động CĐCS và bình xét thi đua năm học 2019-2020; đối với khối CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ thành phố gồm có 40 trường được chia thành 6 cụm thi đua. Ban Chấp hành CĐCS đã tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn. Cụm tiến hành phúc tra chấm điểm chéo, tự đánh giá kết quả hoạt động cho nhau trên cơ sở đánh giá thật khách quan, trung thực, chính xác kết quả hoạt động công đoàn năm học qua hồ sơ minh chứng cụ thể. Đồng thời cụm đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020, kế hoạch thi đua năm học 2020-2021 của các đơn vị. Trên cơ sở đó, các CĐCS đã thảo luận, góp ý và thống nhất những nội dung quan trọng trong báo cáo chấm điểm về những kết quả đã đạt được; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những hạn chế, bất cập và đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và công tác tổ chức phong trào thi đua trong thời gian tới. Đồng thời cụm cũng lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua cụm để đề nghị về trên khen thưởng, biểu dương. Việc chấm điểm theo cụm cũng là dịp để các CĐCS giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Bảo Dung - LĐLĐ thành phố