Site banner

Cài đặt ứng dụng Bluezone góp phần phòng, chống dịch Covid-19

Trên 70% đoàn viên, công nhân lao động sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng (theo khảo sát của Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Gen Nex Apparel, công ty có 92% người lao động sử dụng điện thoại thông minh).

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn các Khu công nghiệp về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, công nhân lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những ngày qua, Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Gen Nex Apparel (khu công nghiệp Giao Long) phối hợp Ban Giám đốc Công ty tổ chức buổi hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone cho đoàn viên, công nhân lao động.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Gen Nex Apparel, chương trình vẫn đang được từng đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS trực tiếp cài đặt và hướng dẫn cách sử dụng cho đoàn viên, công nhân lao động. Mục tiêu của Ban Chấp hành CĐCS là 100% đoàn viên, công nhân lao động có điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone góp phần cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Gen Nex Apparel hướng đoàn viên, công nhân lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế được Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc Công ty thực hiện hàng ngày qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, giúp đoàn viên, công nhân lao động nâng cao nhận thức và chủ động hợp tác góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

                                                                             Thúy Quyên - CĐCKCN